Generalități

 •  Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de Belle Concept Store SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social în Calea Vacaresti Nr 340 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14333/2023, cod unic de înregistrare 48581358 (denumită în continuare ”Belle Concept”). Utilizarea website-ului nostru https://www.belleconcept.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”) sau crearea unui cont de utilizator, reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

Procesarea datelor personale

 • Belle Concept acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră. Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) este foarte importantă, astfel că protecția datelor și a confidențialității reprezintă o prioritate pentru noi. Procesarea Datelor de catre Belle Concept se realizeaza in accord cu prevederile Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation) UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei nationale aplicabile.
 • Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții și Politica utilizare cookie-uri.

Colectarea și utilizarea datelor

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a va putea furniza Serviciile, cu urmatoarele scopuri:

 • Puteți naviga pe site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal.
 • Pentru prelucrarea comenzii si furnizarea produselor si serviciilor dorite;
 • Pentru evaluarea produselor si serviciilor pe care vi le furnizam;
 • Pentru a va oferi acces la functionalitatile site-ului in calitate de utilizator inregistrat;
 • Pentru administrarea site-ului
 • Pentru analiza si imbunatatirea site-ului, a ofertei comerciale si a publicitatii pe care o desfasuram;
 • Pentru a va oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promotii;
 • Pentru a va transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, contul de utilizator, etc);
 • Pentru a va transmite oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Belle Concept, in cazul in care v-ati exprimat acordul in acest sens.
 • Este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine preferințele dumneavoastra.
 • Pentru efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacție a utilizatorilor cu privire la materialele postate pe website-ului nostru https://www.belleconcept.ro;
 • atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind Belle Concept potrivit reglementărilor aplicabile.
 1. Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de către Belle Concept, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile. Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.
 2. Aveți obligația de a furniza Belle Concept date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a termenilor și condițiilor prezentei Politici de confidențialitate care va determina, cu efect imediat, închiderea contului de utilizator. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete.
 3. Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care Belle Concept nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca Belle Concept să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.
 4. Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Asistență și suport

 • Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul sau produsele comercializate sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea Belle Concept la adresele din secțiunea ”Contact” de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către Belle Concept, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Newsletter

 • Puteți să vă abonați la serviciul nostru de transmitere prin e-mail a newsletter-ului prin furnizarea unei adrese de e-mail valide la care să vă fie transmis acesta, în secțiunea ”Newsletter” de pe site-ul nostru. Puteți să vă dezabonați în orice moment prin transmiterea unui e-mail la info@belleconcept.ro cu solicitarea de dezabonare sau accesând link-ul dedicat existent la sfârșitul fiecărui newsletter. Dezabonarea nu va afecta legalitatea prelucrării, conform consimțământului acordat înaintea retragerii.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

 • Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să vedeți Politica noastră de utilizare a cookie-urilor..

Destinatarii datelor

 • Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.
 • Belle Concept poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina Belle Concept în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Belle Concept poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor Belle Concept sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Perioada de retenție

 • Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după stergerea contului de utilizator, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor). Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi imediat șterse dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail.

Securitate

 • Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Drepturile persoanelor vizate

 • Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.
 • Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.
 • Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.
 • Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite Belle Concept să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca Belle Concept să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, Belle Concept trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.
 • Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:
  – în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;
  – dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;
  – în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;
  dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile Belle Concept. Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii Belle Concept implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.
 • Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.
 • Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.
 • Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.
 • Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Modificări

 • Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

 • În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:
  Pentru e-mail: info@belleconcept.ro
  În scris: prin poştă sau curier la adresa Str. 11, nr. 2, 1 Decembrie, Ilfov, 077005 – cu menţiunea: în atenţia responsabilului Belle Concept cu protecţia datelor.
 • Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.